DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, animację społeczno-kulturalną środowiska, usługi edukacyjne i konsulting.

Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, partycypacja społeczna / obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia naszych działań.

Proszę login, aby wysłać swoje zlecenie!