Debata o stanie studiów doktoranckich w Polsce oraz doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Damian Wojciech Dudała, na zaproszenie Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, uczestniczył w debacie poświęconej obecnemu stanowi studiów doktoranckich w Polsce oraz doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego. Debata odbyła się 15 listopada 2014 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegenci debaty: mgr Krzysztof Budka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ekspert PKA, Prezes Fundacji Alumno,…