Fundacja przystąpiła do Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Zarząd Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego po zapoznaniu się z działaniami Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym” podjął uchwałę o przystąpieniu do Koalicji i wspieraniu jej działań w możliwie najszerszym kontekście. Fundacja obserwując i doświadczając problemy związane z codziennym funkcjonowaniem osób niesamodzielnych w pełni popiera Deklarację Koalicji. Zdaniem Fundacji to bardzo potrzebna i pilna zarazem inicjatywa. Jest ona także spójna ze strategią Fundacji i podejmowanymi obecnie działaniami. Treść Deklaracji przystąpienia…