Wsparcie dla seniorów na wrocławskich osiedlach

W ostatnim tygodniu października 2020 r. uruchomiliśmy we Wrocławiu program wsparcia dla seniorów 70+ oraz osób potrzebujących. Oferta jest skierowana do mieszkańców osiedli: Bartoszowice, Biskupin i Sępolno we Wrocławiu. Mogą z niej skorzystać seniorzy, którzy mają 70 lub więcej lat i osoby w trudnej sytuacji życiowej, które potrzebują wsparcia. Nasza Fundacja współpracuje z ZTPS Miejskiego…

Opublikowano Raport Miasta naprzeciw kryzysom – wybrane zagadnienia

Podczas Międzynarodowej Konferencji „Europolis. Miata naprzeciw kryzysom”, która odbyła się w przestrzeni on-line 28 października 2020 r., zaprezentowano tegoroczny Raport „Miasta naprzeciw kryzysom”, autorstwa Moniki Helak, pod red. Anny Chyckowskiej – Raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce przygotowany przez Politykę Insight. Partnerem raportu jest Orange Polska. Raport zawiera zestawienie…

Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom – relacja z międzynarodowej konferencji

Jak polskie miasta zarządzają kryzysami i budują swoją odporność? Jak przygotować się na niespodziewane? Jaka jest rola samorządów w zarządzaniu kryzysowym? Które mechanizmy decydują o powodzeniu planów na czas kryzysów? Na ile miasta są przygotowane i na ile są w stanie się przygotować na takie kryzysy jak: epidemie, blackouty, niszczące żywioły, zanieczyszczenie powietrza, bezrobocie, wzrost…

Konsultacje społeczne projektu zmian w zakresie ustawy o pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o konsultacjach społecznych w zakresie ustawy o pomocy społecznej (projekt z dnia 8 października 2020 r.). Potrzeba i cel projektu ustawy Przedkładany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Celem…