CSR

Globalne zmiany w Społecznie Odpowiedzialnym Biznesie – wskazania dla polskich przedsiębiorstw

NADCHODZĄCE ZMIANY W ostatnich latach jesteśmy świadkami dużych zmian w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Następuje zmiana społeczna, w której CSR dla przedsiębiorstw nie jest już dobrowolny a wymagany. Rośnie liczba przedsiębiorstw, które społeczną odpowiedzialność rozwijają…

Czytaj więcej
Organizacje pozarządowePrawo

Społeczny Raport Alternatywny – Art. 32 – Współpraca międzynarodowa

KONWENCJA ONZ W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Władze Polski przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotowuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. RAPORT ALTERNATYWNY…

Czytaj więcej