CSR

Globalne zmiany w Społecznie Odpowiedzialnym Biznesie – wskazania dla polskich przedsiębiorstw

NADCHODZĄCE ZMIANY W ostatnich latach jesteśmy świadkami dużych zmian w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Następuje zmiana społeczna, w której CSR dla przedsiębiorstw nie jest już dobrowolny a wymagany. Rośnie liczba przedsiębiorstw, które społeczną odpowiedzialność rozwijają…

Czytaj więcej