Organizacje pozarządowePrawo

Społeczny Raport Alternatywny – Art. 32 – Współpraca międzynarodowa

KONWENCJA ONZ W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Władze Polski przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotowuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. RAPORT ALTERNATYWNY…

Czytaj więcej
Prawo

Debata o stanie studiów doktoranckich w Polsce oraz doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego

DOKTORANCI O STUDIACH DOKTORANCKICH Prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Damian Wojciech Dudała, na zaproszenie Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, uczestniczył w debacie poświęconej obecnemu stanowi studiów doktoranckich w Polsce oraz doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego. Debata…

Czytaj więcej