Interesuje Cię profesjonalna działalność społeczna? Chcesz pracować dla dobra ogółu mieszkańców Wrocławia? Chcesz poznawać sektor organizacji pozarządowych i wspierać ich przedstawicieli? Identyfikujesz się z Naszymi wartościami i jesteś ciekawy świata?

DOŁĄCZ DO NAS. PRACA / STAŻ / WOLONTARIAT czy KAŻDA INNA FORMA WSPÓŁPRACY – JESTEŚMY OTWARCI NA PROPOZYCJE.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo.

Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Slack - logotyp
Facebook - logotyp