Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256

Dane bankowe:
mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych –
Rejestr agencji zatrudnienia – 11529
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – “Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Dokumenty Fundacji:
Statut – aktualizacja 05.01.2017 r.
Załącznik nr 1 do Statutu – aktualizacja 05.01.2017 r.
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr stowarzyszeń i fundacji – aktualizacja 29.03.2017 r.
Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestr Przedsiębiorców – aktualizacja 29.03.2017 r.

Strategia Rozwoju 2020 – aktualizacja 05.01.2017
Strategia wdrażania CSR w organizacji Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przygotowana w ramach projektu „CSR ekologiczny nie tylko dla dużych – budowa dobrych relacji biznesowych MŚP”
Polityka prywatności i bezpieczeństwa – aktualizacja 05.01.2017 r.

Fundacja należy do sieci/porozumień:
– Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (od 2017 r.)
– Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (od 2017 r.)
– Sieć Archiwów Społecznych (od 2017 r.)
– Sygnatariusze Karty Różnorodności (od 2017 r.)
– Zachodnia Izba Gospodarcza (od 2017 r.)
– Koalicja “Na pomoc niesamodzielnym” (od 2014 r.)