Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga znaku to instrukcja obsługi logotypu, „księga tożsamości” lub Corporate Identity Guide. Jest to zbiór zaleceń, jak poprawnie wykorzystywać elementy identyfikacji wizualnej marki, a więc poszczególnych symboli tworzących jej wizerunek. Dzięki księdze mamy większe prawdopodobieństwo, że znak będzie prawidłowo wykorzystywany zarówno przez organizację, jak i podmioty współpracujące. Zasady zawarte w księdze mają być drogowskazem w zachowaniu spójnego obrazu organizacji.

LOGOTYPY

KOLORY

Logotypy opracowane i przekazane w ramach współpracy przez Empirium Consulting.

CZCIONKI

Stylbezszeryfowy
TwórcaChristain Robertson
Zlecona przezGoogle
Data stworzenia2011
Data publikacji2015

Źródło: wikipedia.org

Stylbezszeryfowy
TwórcaDalton Maag
Klasyfikacjanowoczesna

Źródło: wikipedia.org

SZABLONY PUBLIKACJI

PRZYKŁADOWE BANERY

Zdjęcie by Jar.ciurus na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.