W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy:

Psychologa lub os. w trakcie studiów z psychologii

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze psychologii, grywalizacji i tworzenia innowacyjnych narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych.

Zadania:

 1. Organizacja wsparcia dla osób wykluczonych, w tym: z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin, opiekunów i seniorów stacjonarnie i on-line.
 2. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań.
 3. Współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem realizującymi zadania w zakresie pomocy psychologicznej.

Wymagania:

 1. Ukończone studia w zakresie psychologii lub w trakcie studiów.
 2. Komunikatywność i otwartość.
 3. Gotowość do pracy stacjonarnej i on-line.
 4. Znajomość narzędzi: Trello, Google Drive, Google Meet, ZOOM.
 5. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.
 6. Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (możliwość pracy w środowisku międzynarodowym).

Oferujemy:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 30 września 2020 r.

Ogłoszenie do pobrania

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy:

Specjalisty/-ki ds. CSR (społecznie odpowiedzialnego biznesu)

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze zrównoważonego rozwoju, społecznie odpowiedzialnego biznesu, raportów zintegrowanych.

Zadania:

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy z biznesem w zakresie działalności Fundacji.
 2. Udział w wydarzeniach stacjonarnych i on-line w zakresie CSR.
 3. Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu skierowanych do organizacji pozarządowych.
 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań.

Wymagania:

 1. Zainteresowanie tematyką społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Komunikatywność i otwartość.
 4. Gotowość do pracy stacjonarnej i on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, Google Drive, Google Meet, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

Oferujemy:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3.  Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 30 września 2020 r.

Ogłoszenie do pobrania

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy:

Specjalisty/-ki ds. współpracy międzynarodowej (z jęz. angielskim i/lub rosyjskim)

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze współpracy międzynarodowej z instytucjami/organizacjami, które działają w obszarach tożsamych lub zbliżonych do działalności Fundacji.

Zadania:

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy z instytucjami/organizacjami na arenie międzynarodowej.
 2. Udział w wydarzeniach stacjonarnych i on-line.
 3. Monitoring działań instytucji/organizacji będących partnerami Fundacji.
 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań.

Wymagania:

 1. Zainteresowanie współpracą międzynarodową i innymi krajami.
 2. Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego na poziomie minimum B2.
 3. Komunikatywność i otwartość na różne kultury.
 4. Gotowość do pracy stacjonarnej i on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, Google Drive, Google Meet, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

Oferujemy:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji/organizacji pozarządowych na świecie.

Zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 30 września 2020 r.

Ogłoszenie do pobrania

Jeśli aktualnie nie poszukujemy osoby z kompetencjami, którymi dysponujesz albo w obszarze, którym się interesujesz, a chciałbyś/chciałabyś z nami pracować – napisz do nas.

Newsletter

W każdą środę otrzymuj od nas informacje o naszych działaniach, relacjach z wydarzeń, konkursach. W każdej chwili możesz się wypisać.
Polityka prywatności / Regulamin usługi Newsletter

Przeczytałam/-em i akceptuję warunki.