Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem różnorodnym, nie tylko ze względu na doświadczenie życiowe czy zawodowe. Tworzymy zespół zaangażowany, ciekawy świata i otwarty na nowe doświadczenia. Jesteśmy zespołem ludzi, którym zależy na tym, aby społeczność lokalna była silna, zarówno w skali osiedla, jak i miasta. Naszą misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Rozumiemy przez to, że mieszkańcy, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, biznes i media, współpracują ze sobą na rzecz dobra lokalnego.

Co robimy?

Wspólnie tworzymy zespół Fundacji, który łączy badania, kreatywność i technologię, aby projektować i realizować innowacyjne rozwiązania dla społecznie ważnych problemy społeczności lokalnej. Realizujemy projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i badawczym. Tworzymy i dajemy narzędzia do budowania i wzmacniania dialogu i współpracy, i pokazujemy jak z nich korzystać. Zapraszamy do współpracy.

Fundator / Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Przewodniczący Rady

Czytaj więcej

Psycholog / Koordynatorka ds. projektów społecznych

Czytaj więcej

Asystentka ds. projektów społecznych

Czytaj więcej

Informatyk / Grafik

Czytaj więcej

Specjalistka ds. CSR

Czytaj więcej

Profesor psychologii

Czytaj więcej

Specjalistka ds. CSR

Czytaj więcej

Dotychczas współpracowali z nami:

 • Beata Biega
 • Erica Ferreira (Portugalia)
 • Daniel Gomes (Portugalia)
 • Elżbieta Gruszczyńska
 • Andrea Krajnović (Chorwacja)
 • Alicja Kusiak-Odelska
 • Magdalena Marjanović (Chorwacja)
 • Tiago Martins (Portugalia)
 • Grzegorz Modrzyński
 • Marcin Odelski
 • Martyna Ogrodnik
 • Elżbieta Skotnicka (zm. 2020 r., R.I.P.)
 • Ewa Szczepankiewicz
 • Matej Terzić (Chorwacja)
 • Anastazja Żuczkowska