Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem różnorodnym, nie tylko ze względu na doświadczenie życiowe czy zawodowe. Tworzymy zespół zaangażowany, otwarty, ciekawy świata, o szerokich zainteresowaniach.

Co robimy?

Wspólnie tworzymy zespół Fundacji, która dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i konsulting.
Zarząd Fundacji
Damian Wojciech Dudala – 002

Damian Wojciech Dudała

Prezes Zarządu / Fundator
Elzbieta-Gruszczynska

Elżbieta Gruszczyńska

Wiceprezes Zarządu
Avatar Profile

Marcin Ryszard Odelski

Członek Zarządu