Kandydat do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020-2023

Damian Wojciech Dudała

Propozycje działań w ramach kadencji WRDPP 2020-2023:

  1. Promocja i wdrażanie nowych technologii w organizacjach pozarządowych – przykład.
  2. Kontynuacja pracy Grupy branżowej ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we wrocławskich organizacjach pozarządowych. Promowanie tematu w środowisku i poszukiwanie rozwiązań oraz ich wdrażanie we wrocławskim środowisku – przykład.
  3. Promowanie, inicjowanie i budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem – przykład.

Kompetencje kandydata

Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel i prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, założyciel Inicjatywy WrObywatel oraz Forum Obywatelskiego Wielkiej Wyspy. Członek Koalicji UM Wrocławia – NGO od 2016 r. Sekretarz WRDPP w kadencji 2017-2020. Od 2017 r. współprowadzi Grupy Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej i technologii obywatelskich, jeden z inicjatorów GDS ds. ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Radny Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021; Przewodniczący Rady w okresie 2017-2018. Autor i koordynator Akademii Dobrego Moderowania realizowanej w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Autor i koordynator bezpłatnych projektów: Akademii Tech4NGO, Śniadania NGO – Biznes, Laboratorium Partycypacji skierowanych do przedstawicieli wrocławskich NGO. Członek grup roboczych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich działających na rzecz przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu u osób działających w NGO i grupach nieformalnych od kwietnia 2020 r. Inicjator i moderator Grupy branżowej ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we wrocławskich organizacjach pozarządowych. Mobilny Doradca 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Bezpłatnie doradza wrocławskim organizacjom pozarządowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Pracował m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskim Centrum Integracji, Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 2005 r. Członek Komisji Konkursowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego od 2015 r.