Przy każdym zagadnieniu, z którym przychodzi nam się zmierzyć jako zespół FIBiRL,

łączymy badania, kreatywność i technologię, aby projektować i realizować innowacyjne rozwiązania.

FIBiRL - Idea FIX

Idea FIX

Laboratorium pomyslow

Laboratorium pomysłów

FIBiRL - Klucz do rozwiazania

Klucz do rozwiązania

FIBiRL - Zmiana - Ruch

Zmiana / Ruch

– Poznajemy ideę zagadnienie, pomysł, problem
– Uczymy się
– Realizujemy badania jakościowe & ilościowe
– Wykorzystujemy narzędzia, m.in. wywiady pogłębione, badania wtórne, ankiety
– Ewaluujemy proces etapu

– Wspólnie poszukujemy nowatorskich rozwiązań
– Wykorzystujemy narzędzia, m.in. burze mózgów, kreatywne warsztaty prototypowania
– Tworzymy wizualizację pomysłów / prototypów wykorzystując nowe technologie
– Ewaluujemy proces etapu

– Tworzymy rozwiązanie / finalny prototyp, który testujemy / sprawdzamy
– Obserwujemy czy przyniesie oczekiwane rezultaty
– Wykorzystujemy nowe technologie
– Jeśli trzeba, wprowadzamy konieczne zmiany / modyfikacje
– Ewaluujemy proces etapu

– Wprowadzamy rozwiązanie – produkt do środowiska klienta
– Obserwujemy i monitorujemy zachodzące zmiany
– Ewaluujemy proces etapu
– Ewaluujemy wszystkie zdarzenia i procesy, bazę wiedzy i tworzymy wytyczne dla przyszłych projektów