Usługi pedagogiczno – psychologiczne

Pomoc i konsultacje psychologiczne przy:

 • skutecznym i pozytywnym poradzeniu sobie z negatywnymi doświadczeniami;
 • braku motywacji do wykonania zadania i nauki;
 • trudnościach wynikających z niskiej samooceny, lęków, poczucia braku bezpieczeństwa;
 • rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji psychologicznej;
 • poprawieniu jakości relacji interpersonalnych;
 • rozwijaniu talentów i kompetencji zawodowych pracowników w różnym wieku i z niepełnosprawnościami także w ramach szkoleń i warsztatów;
 • usprawnieniu umiejętności komunikacyjnych;
 • problemach i kwestiach rodzinnych;
 • trudnościach w realizacji zadań rozwojowych;
 • zagrożeniu wykluczeniem społecznym;

Psychoedukacja
Wsparcie i konsultacje psychologiczne:

 • w procesie rekrutacji i selekcji pracowników;
 • w ramach prowadzonych szkoleń i w ich opracowywaniu;
 • w identyfikacji czynników mających szczególny wpływ na pracownika w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami i na jego skuteczność zawodową

Kontakt: Małgorzata Otrębska – Psycholog, e-mail: malgorzata.otrebska@fibirl.org.pl