Program Akademii Asystentury Społecznej obejmował 80 godzin szkoleniowych z zakresu asystowania osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym i starszym, zgodnie z ich potrzebami oraz obowiązującymi przepisami, a także 30 godzin praktyk. Zajęcia były realizowane w trybie stacjonarnym i zakończyły się egzaminem teoretyczno-praktycznym.

Okres realizacji: marzec – wrzesień 2015 r.

W ramach AAS zrealizowano 6. modułów tematycznych:
Moduł I – Prawno – ekonomiczny
Moduł II – Pedagogiczno – psychologiczny
Moduł III – Medyczny
Moduł IV – Przyjazne otoczenie
Moduł V – Seksualność osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych
Moduł VI – Etyczny wymiar pracy asystenta