Akademia Dobrego Moderowania realizowana jest przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” okresie 2018 – 2020. Skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem.

Akademia to cykl jednodniowych szkoleń m.in.: w zakresie prowadzenia dyskusji, umiejętnego słuchania, dobrych praktyk w moderowaniu, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, opracowania i wprowadzenia standardów moderowania, wykorzystania potencjału doświadczenia dotychczasowych moderatorów i wsparcia osób zainteresowanych moderowaniem Grupy Dialogu Społecznego. Akademia skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych moderowaniem Grupy Dialogu Społecznego we Wrocławiu i innych form w ramach konsultacji społecznych.

Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wrocław.

Szczegóły organizacyjne:

 • godz. zajęć: 17:00 – 20:00 (2 spotkania w miesiącu);
 • miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 54-206 Wrocław;
 • wsparcie w formie superwizji i narzędzi do moderowania;
 • dostęp do platformy edukacyjnej;
 • dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu Akademii;
 • praktyka w moderowaniu podczas różnych wydarzeń miejskich.

Kalendarz Akademii w roku 2020:

 • 26 lutego, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala 1
 • 2 września, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 9 września, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 23 września, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 7 października, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 21 października, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 4 listopada, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 18 listopada, środa, godz. 17:00 – 19:45, sala konferencyjna
 • 9 grudnia, środa, godz. 18:00 – 21:00, uroczyste zakończenie