Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego oraz grup branżowych – narzędzie internetowe do komunikacji pomiędzy GDS-ami i grupami branżowymi: moderatorami, sekretarzami oraz uczestnikami w celu szybszego przepływu informacji i wzmacniania roli GDS-ów, grup branżowych oraz pracy nad ważnymi zagadnieniami.