Jest to gra służąca planowaniu rozwoju społeczności osiedla, pozwalająca na wyartykułowanie przez mieszkańców swoich potrzeb i wskazanie problemów. Pozwala zasięgnąć opinii mieszkańców w kwestiach mikro (np. dotyczącej danej ulicy czy podwórka) i osiedla (np. parkowania na osiedlu, polityki śmieciowej). Gra służy także budowaniu tożsamości lokalnej, poznawaniu nieznanych wątków historycznych.

Szczegóły gry:
– łączy w sobie elementy Planning for Real (TM) i Questingu
– innowacyjne narzędzie wspierania konsultacji społecznych i partycypacji,
– narzędzie do strategii rozwoju osiedla,
– buduje i wzmacnia tożsamość lokalną osiedla,
– pobudza i wzmacnia postawy pro-obywatelskie.

Forma gry:
Gra jest realizowana stacjonarnie i w terenie. Wykorzystuje także mobilne technologie.