Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w działaniach i decyzjach, w tym na poziomie obywatel – władza, oraz animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych.

Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść – uczenie się nawzajem, uczenie się przez praktykę.

Tematy spotkań:
– Laboratorium Partycypacji – WBO 2017
– Laboratorium Partycypacji – Panel obywatelski (przykład gdański)
– Laboratorium Partycypacji – Questing, czyli “oprowadź się sam”