Akademia Dobrego Moderowania

Akademia Dobrego Moderowania realizowana jest przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” okresie 2018 – 2020. Skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem. Akademia to cykl jednodniowych szkoleń m.in.: w zakresie prowadzenia dyskusji, umiejętnego słuchania, dobrych praktyk w moderowaniu, radzenia sobie w sytuacji konfliktu,…

Laboratorium Partycypacji

Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w działaniach i decyzjach, w tym na poziomie obywatel – władza, oraz animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych. Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść – uczenie się nawzajem, uczenie się przez…

GDS ds. technologii obywatelskich

Idea, cel Grupy Dialogu Społecznego: Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich aktywistów w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększania świadomości i wzmacniania wpływu mieszkańców na to, co dzieje się we Wrocławiu. Zagadnienia wstępne: 1. Diagnoza potencjału aktorów wrocławskiej sceny (np. organizacji…

GDS ds. miejskiej polityki społecznej

Idea, cel Grupy Dialogu Społecznego: Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu. Zagadnienia wstępne: 1. Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty). 2. Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej. 3. Poszukiwanie, prezentacja…