Laboratorium Partycypacji

Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w działaniach i decyzjach, w tym na poziomie obywatel – władza, oraz animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych. Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść – uczenie się nawzajem, uczenie się przez…

Gra obywatelska Osiedle 2.0

Jest to gra służąca planowaniu rozwoju społeczności osiedla, pozwalająca na wyartykułowanie przez mieszkańców swoich potrzeb i wskazanie problemów. Pozwala zasięgnąć opinii mieszkańców w kwestiach mikro (np. dotyczącej danej ulicy czy podwórka) i osiedla (np. parkowania na osiedlu, polityki śmieciowej). Gra służy także budowaniu tożsamości lokalnej, poznawaniu nieznanych wątków historycznych. Szczegóły gry: – łączy w sobie…