Akademia Tech4NGO

Akademia Tech4NGO – to cykl comiesięcznych szkoleń poświęconych wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w organizacjach pozarządowych. Szkolenia mają na celu podnieść jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji m.in. projektów społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych. Uczestnicy Akademii podniosą swoje kompetencje m.in. w zakresie wykorzystywania narzędzi wspierających zarządzanie organizacją, działań fundraisingowych, komunikacji, mapowania problemów, potrzeb i interesariuszy czy…

GDS ds. technologii obywatelskich

Idea, cel Grupy Dialogu Społecznego: Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich aktywistów w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększania świadomości i wzmacniania wpływu mieszkańców na to, co dzieje się we Wrocławiu. Zagadnienia wstępne: 1. Diagnoza potencjału aktorów wrocławskiej sceny (np. organizacji…