Finansowanie działań NGO

Podcast TRZECI SEKTOR Prowadzący: Damian Wojciech Dudała Podcast poświęcony III sektorowi, czyli organizacjom pozarządowym (Non-Governmental Organizations; NGOs, non-profit). Celem podcastu jest promocja III sektora i działalności organizacji pozarządowych. Podcast porusza takie tematy jak funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ich działalność, zarządzanie w organizacjach, wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, współpraca z samorządem i biznesem, CSR (Biznes Społecznie Odpowiedzialny), konkursy,…

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) szansą na rozwój sektora NGO

W związku z rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) wdrażanego w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r., chcielibyśmy zaproponować podjęcie współpracy nad jego rozbudowaniem i upowszechnieniem w województwie dolnośląskim.Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym…