Finansowanie działań NGO

Podcast TRZECI SEKTOR Prowadzący: Damian Wojciech Dudała Podcast poświęcony III sektorowi, czyli organizacjom pozarządowym (Non-Governmental Organizations; NGOs, non-profit). Celem podcastu jest promocja III sektora i działalności organizacji pozarządowych. Podcast porusza takie tematy jak funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ich działalność, zarządzanie w organizacjach, wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, współpraca z samorządem i biznesem, CSR (Biznes Społecznie Odpowiedzialny), konkursy,…