List do Prezydenta RP i Premiera RP w sprawie procesu deinstytucjonalizacji

Trwająca pandemia dowodzi dramatycznych zaniechań w wielu sferach życia społecznego w Polsce. Uwidoczniła ogromną potrzebę zapewnienia ludziom możliwości otrzymywania wsparcia i pomocy społecznej w mieszkaniach, a nie w instytucjach, które stały się istotnymi ogniskami zakażeń COVID-19. Tym pismem wnosimy o podjęcie działań we wskazanym obszarze przedstawiając uzasadnienie osadzone w bieżących realiach. Sytuacja mieszkańców domów pomocy…

Model Kontraktowania Usług Społecznych

W dniach 12-13 lipca 2014 r. w Ustce odbył się II Kongres Współpracy Lokalnej, który dotyczył przede wszystkim Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Podczas dwóch dni odbyło się szereg paneli dyskusyjnych, konferencji i warsztatów. To kolejne spotkanie przedstawicieli dwóch sektorów – administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Nowa jakość we wzajemnych relacjach administracji publicznej i organizacji pozarządowych to główne założenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.  Zlecanie zadań jest najważniejszym…