Konsultacje społeczne projektu zmian w zakresie ustawy o pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o konsultacjach społecznych w zakresie ustawy o pomocy społecznej (projekt z dnia 8 października 2020 r.). Potrzeba i cel projektu ustawy Przedkładany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Celem…