Newsletter FIBiRL

Biuletyn Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego zwierający informacje o bieżących działaniach, konkursach, a także opinie aktualnych problemów trzeciego sektora. Rozsyłany do prenumeratorów za pomocą poczty elektronicznej.