Pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel i prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Radny Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021.

Autor i koordynator Akademii Dobrego Moderowania realizowanej w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO dla NGO i sektora IT. Mobilny Doradca 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich, ds. miejskiej polityki społecznej we Wrocławiu. Działa na rzecz budowania i wzmacniania dialogu społecznego, obywatelskiego, miejskiego i współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zakładania organizacji pozarządowych i pozyskiwania środków na ich działalność. . Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik Programu „Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują”. Autor i koordynator kampanii obywatelskiej „Wrocławianie Decydują”. Pracował m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskim Centrum Integracji, Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 2005 r.