Małgorzata Otrębska

Psycholog / Koordynatorka ds. projektów społecznych

Psycholog z ponad 7-letnim stażem, sekretarz Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami i mediator, wpisany na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaburzonymi, z niepełnosprawnościami (głównie słuchową), z trudną przeszłością i po traumach. Ukończyła szkolenie z Polskiego Języka Migowego na poziomie A2 organizowane przez Polski Związek Głuchych (PZG).
Stale pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie swoich obowiązków i zainteresowań.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała między innymi w ramach współpracy: z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich, z Klubem Abstynenta, Zakładem Karnym nr 2 we Wrocławiu i z poradnią psychologiczną przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Pracowała w ramach Projektu PO WER „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości ” . W 2016 roku uczestniczyła w ramach projektu ,,Nic o nas bez Nas” na UWr w panelu dyskusyjnym ,,Polska murem podzielona” jako prelegent w zakresie komunikacji społecznej i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
Obecnie prowadzi mediacje dla Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji ,,DOM”, a także konsultacje i terapie psychologiczne dla dzieci i opiekunów z pieczy zastępczej we Wrocławskim Oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Podobne obowiązki pełni jako wolontariuszka dla PZG. Ponadto współpracuje z placówką oświatową.
Jest uczestniczką Akademii Dobrego Moderowania. Współpracuje społecznie również z Fundacją Eudajmonia w zakresie działań Grupy Branżowej ds. niepełnosprawności działającej na terenie Województwa Dolnośląskiego. Od początku 2019 roku zajmuje się aktywnie projektami społecznymi, praktycznymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych, moderowaniem rozmów społecznych i działaniami na rzecz poprawy jakości życia.
W szczególności interesuje się badaniami społecznymi, zarządzaniem zasobami ludzkimi, edukacją, pozytywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów i diagnozą problemów społecznych.

Adres e-mail: malgorzata.otrebska@fibirl.org.pl